You are here

Podzim 2018

27. Cyklotrek proběhl v sobotu 22. září 2018. Start a cíl byly tentokrát v areálu autokempu Nedamov nedaleko města Dubá.

Výsledky

Výsledkovou listinu a podklady, které účastníci dostali na startu, najdete zde.

Prosba: Jestliže jste se účastnili Cyklotreku na podzim 2018, prosím vyplňte nám malou anketu pro podzim 2018, abychom věděli, co se Vám líbilo, co máme zlepšit apod.

Poděkování

Srdečně děkuji za čas, ochotu a trpělivost všem, kteří se na přípravě a organizaci Cyklotreku podíleli a věnovali jeho pořádání svůj volný čas. Během celého dne o vás pečovali:

  • Michal Klipec (plus značení a úklid stanovišť)
  • Karel Rys (plus počítačové zpracování)
  • Jiří Bitrman
  • Marta Božovská
  • Alena Klipcová
  • Barbora Klipcová
  • Jana Lungová
  • Kateřina Svačinová

Sponzoři

Naše poděkování patří i sponzorům. Tentokrát nás podpořili:

(Stará) pozvánka a pravidla pro podzim 2018:

Poznámka:

Cyklotrek se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.