You are here

Jaro 2015

Jarní Cyklotrek proběhl v sobotu 16. května 2015. Start a cíl jsme opět měli v kempu Olšovec v obci Jedovnice v Jihomoravském kraji. Díky Josefu Matuškovi z Jedovnického infokanálu se můžete podívat na krátké video z tohoto ročníku.

Výsledky, podklady a fotografie najdete v tabulce.

Poděkování

Srdečně děkuji za čas, ochotu a trpělivost všem, kteří se na přípravě a organizaci Cyklotreku podíleli a věnovali jeho pořádání svůj volný čas. Během celého dne o vás pečovali:

  • Michal Klipec (plus úklid stanovišť)
  • Karel Rys (plus značení a úklid stanovišť)
  • Silvie Řehůřková
  • Tomáš Franc (plus značení a úklid stanovišť)
  • Eliška Dufková
  • Nikola Křivánková
  • Další díky patří skupině, která dovezla výborný perník :-)

Sponzoři

Naše poděkování patří i sponzorům. Tentokrát nás podpořili:

  • Arboeko, s. r. o., pěstování a prodej okrasných dřevin - www.arboeko.com
  • Cestovní kancelář TRIP, sportovní cestovní kancelář - www.ck-trip.cz
  • Geodézie On Line, spol. s r. o., mj. vydavatel podrobných turistických map - www.geodezieonline.cz

(Stará) pozvánka a pravidla pro jaro 2015: